Landsbygdsnätverket

Tillgänglighet för landsbygdsnatverket.se och mattanken.se

Landsbygdsnätverkets kansli står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur landsbygdsnatverket.se och mattanken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från landsbygdsnatverket.se eller mattanken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret längst ner på sidan.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via kontaktformuläret så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Problem vid navigering med hjälpmedel som till exempel skärmläsare. PDF-dokument saknar korrekt uppmärkta rubriker, tabbordning och alt-texter. WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1(A), WCAG 2.1.1(A), WCAG 2.1.2(A), WCAG 2.4.5(AA), WCAG 3.2.3(AA)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Landsbygdsnätverkets kansli åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • PDF-dokument som finns på webbplaterna men som inte är framtaget eller finansierade av Landsbygdsnätverkets kansli. Det är en allt för stor arbetsbörda att tillgängliggöra dessa dokument. Vi arbetar dock för att föreläsare och andra aktörer som vi anlitar tillhanda håller tillgängliga dokument. 
  • Inspelade webbinarier och podcasts kommer att undantas från textning tills dess att det finns en tjänst på plats för detta. Under våren 2021 pågår arbetet med att ta fram ett verktyg för detta ändamål. Vi anser att ändå att produktionerna fyller en viktig funktion, speciellt för de användare som har svårt att ta till sig skriven text, och väljer därför vi att behålla redan publicerade avsnitt på webbplats.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av landsbygdsnatverket.se och mattanken.se. Båda webbplatserna har samma mallar och är starkt knutna tillvarandra. Därför har vi valt att testa båda webbplatserna tillsammans.

Senaste bedömningen gjordes den 20 januari 2021.

Granskningsmetod

Granskat med stöd av webbtest på webbriktlinjer.selänk till annan webbplats.

Webbplatsen publicerades den 1 januari 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-03-10.

Kontaktformulär

Länk till den sida som problemet uppkommer på

Beskriv det hinder du har stött på

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU