Landsbygdsnätverket

Kontakt

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Kansliet@landsbygdsnatverket.se via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna.

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson, kanslichef

Maria.Gustafsson@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Nils Lagerroth

Nils Lagerroth, samordnare och
ställföreträdande kanslichef

Nils samordnar arbetsgrupperna Hållbara gröna näringar och Kompetensrådet för det gröna och naturbaserade näringslivet. Han är även styrgruppens sekreterare.

Veronica Andrén

Veronica Andrén, samordnare

Veronica samordnar nätverkets arbete med fiske och vattenbruk samt arbetsgruppen Ung inkludering.

Johan Ascard, samordnare

Johan samordnar nätverkets arbete med kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar. I det ingår ansvar för innovationssupporten till EIP-Agri och kontakterna med andra EU-länder i innovationsfrågor. Han samordnar även arbetsgruppen Miljö och klimat.

Hans Olof Stålgren

Hans-Olof Stålgren, samordnare

Hans-Olof samordnar nätverkets arbete med fiske och vattenbruk och koordinerar de utmaningsstyrda nätverksprocesserna. Han är även kontaktperson för internationell samverkan och leadergruppernas transnationella samarbetsprojekt.

Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli

Ulrika Holmgren, samordnare

Ulrika ansvarar för den Samordnanade gruppen för lokalt ledd utveckling. Hon samordnar även arbetsgrupperna Innovationsfrämjande i landsbygder och Smarta landsbygder.

Eva Sundberg

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Eva är projektledare, projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).


Porträttfoto Anna Kim-Andersson.

Anna Lundstedt, samordnare

Anna jobbar med projekt MATtanken (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider).

Suzanne Printzell

Suzanne Printzell, administratör

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Marie Söderström

Marie Söderström, administratör

Marie hanterar fakturor och utbetalningar, ekonomiredovisning, inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket och samordnar inför nominering av ullbaggar. Hon jobbar också med webbadministration.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Ingrid.Whitelock@jordbruksverket.se
Tel: 036-15 59 09 och 072-977 59 34

Ingrid är producent för podden Landet. Hon ansvarar för EIP:s nyhetsbrev och arbetar med nätverkets kommunikationsstrategi. Ingrid arbetar också med kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna Hållbara gröna näringar, Kunskaps- och innovationsfrämjande i gröna näringar samt Miljö och klimat.

Sara Uddemar

Sara Uddemar, kommunikationssamordnare

Föräldraledig

Sara ansvarar för webbinarieserien Landet lär. Hon arbetar också med kommunikationsfrågor i arbetsgrupperna Innovationsfrämjande i landsbygder, Smarta landsbygder, Ung inkludering samt Samordnande gruppen för Lokalt ledd utveckling.

Porträttbild Anna Kim-Andersson

Anna Kim-Andersson, kommunikationssamordnare och

delprojektledare

Anna är kommunikationssamordnare för projektet MATtanken ( (ett projekt som syftar till utveckling av hållbara offentliga måltider) samt delprojektledare för arbete som rör främjande av vildsvinskött i offentliga kök.

Tobias Henning

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Tobias arbetar med kommunikationsfrågor i nätverkets arbete med fiske och vattenbruk, i arbetsgruppen Ung inkludering, samt i projektet MATtanken.

Tobias Henning

Thomas S. Nilsson, kommunikationssamordnare

Vikarie för Sara Uddemar.


Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?


Fakturera Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakturera oss elektroniskt via e‑faktura. PDF-fakturor räknas inte som elektronisk faktura.
Klicka in dig på rubriken ovan, Fakturera Jordbruksverket, för instruktion.
Ange referensnummer 10014 (numret betyder Landsbygdsnätverket).
Betalningsvillkor är 30 dagar.
Vi accepterar inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter.

Postadress
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Godsleverans
Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Oskarshallsgatan 1
553 29 Jönköping

Besöksadress
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

Hitta till Jordbruksverkets huvudkontor (google.se/maps)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU