Landsbygdsnätverket
 • Hallå där, Thomas Norrby


  Thomas Norrby, SLU Du är samverkare på SLU, bland annat med ansvar för ett regeringsuppdrag att stärka och synliggöra svensk landsbygds- och regionalforskning. Vad händer inom landsbygdsforskning just nu?
 • Vi stärkte kraften i nätverket


  Bakom kulisserna på Landsbygdsnätverket medlemsträff 2021. På bilden syns programledarna, teknikern och en skärm med deltagarna Vi är en bred och stor kompetensbank och vi kan samverka mer. Stor eller liten organisation, ung som gammal, olika perspektiv, tillsammans utgör vi kraften i Landsbygdsnätverket. Det var huvudbudskapet från såväl talare, styrgrupp som deltagare på årets medlemsträff.
 • Läget i havs- och fiskeriprogrammet


  Bilden visar ett fiskeläger med röda stugor och fiskebåtar Övervakningskommittén för havs- och fiskeriprogrammet har nyligen haft sitt höstmöte. Då presenterades den återkommande lägesrapporten, som beskriver hur pengarna i programmet har använts, det vill säga hur mycket av de budgeterade medlen som har beviljats till olika investeringar och projekt, hur mycket som också har betalats ut och hur mycket som är kvar att fördela.
 • Nyfiken på...Henrik Lander


  Henrik Lander driver Lönngården utanför Molkom och är ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter. På bilden har han keps, svart skjorta och kort skägg. Du driver Lönngården utanför Molkom och är ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter. Hur jobbar ni med frågor kring ekosystemtjänster, miljö och klimat?

Ta dig an en utmaning

Har du och din organisation en utmaning som ni behöver lösa ihop med andra organisationer och myndigheter?

Landsbygdsnätverkets styrgrupp har avsatt resurser för att möjliggöra vårt nya arbetssätt som vi kallar Utmaningsdriven nätverksprocess.

Vad är landsbygds-nätverket?

Se filmen om oss!

prenumerera på våra nyheter

Varje onsdag kommer vårt nyhetsbrev ut.

lANDET - PODDEN BORTOM STORSTAN #134

Nytt avsnitt ute nu!

Hur gör man för att lyckas med ett Leaderprojekt?

Vi tar avstamp i ett projekt som har lyckats nå ut med ny kunskap till ett stort antal människor och har det lett till flera nystartade företag.

Lyssna här eller där poddar brukar finnas.

Landet läR - webbinarier

#56

WSP har utvärderat i vilken utsträckning de operativa EU-programmen som Jordbruksverket förvaltar används för att främja klimatanpassning. På webbinariet den 30 november berättade Jenny Wallström och Göran Hallin från WSP om hur stor del av stödet som går till klimatanpassningsåtgärder.

Besöksadress

Landsbygdsnätverkets kansli Skeppsbrogatan 2, Jönköping

Kontakt

036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU