Landsbygdsnätverket

Hur kan vi minska matsvinnet? Om forskningen som pågår i hela livsmedelskedjan

Webbinarium den 28 maj klockan 10.00-11.15

I det här webbinariet berättar forskare, finansiärer och myndighetsrepresentanter om den matsvinnsforskning som just nu pågår i hela livsmedelskedjan. De presenterar dessutom exempel på forskning som är på gång.

Tre föreläsare som representerar tre forskningsfinansiärer kommer att presentera den matsvinnsforskning pågår just nu. Finansiärerna är Mistra, Formas och Vinnova.

- Jag kommer att berätta om vad Mistra finansierar nu som rör matsvinn och om en pågående utlysning, säger Thomas Nilsson, Mistra.

Erika Ax från Formas menar att det nationella forskningsprogrammet för livsmedel är viktigt för att bidra till hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion.

- Forskning kring matsvinn och resurseffektivitet i alla led av livsmedelssystemet är förstås viktiga frågor att adressera, säger hon.

- Matsvinn en komplex fråga som kräver en bred ansatts, Johan Stenberg från Vinnova.

Chans att ställa frågor

Under webbinariet kommer du som deltagare kunna vara med och ställa frågor via chat och även ge förslag på vilken forskning du tycker behövs framöver.

Ingela Hiltula, enhetschef på Naturvårdsverket, kommer dessutom att berätta om handlingsplanen för minskat matsvinn. Läs hela handlingsplanen på Livsmedelsverkets hemsida.länk till annan webbplats

- Det behövs forskning som stödjer genomförandet av åtgärderna i den nationella handlingsplanen för minskat matsvinn, säger hon.

Mer info

Sammanställning om matsvinnsforskningPDF. Läs gärna igenom sammanställningen innan webbinariet.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU