Landsbygdsnätverket
Podden_Landet_800

Landet - podden bortom storstan

Inspirerande och diskuterande podd med fokus på landsbygden. Heta ämnen med engagerade och kunniga människor på 20 minuter. Ta på dig hörlurarna och följ med ut i landet. Landsbygdsnätverket producerar Landet - podden bortom storstan.

RSS

"Tipsa redaktionen! Vad vill du höra mer om?

Mejla dina förslag till Ingrid Whitelock

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson
Redaktör: Ingrid Whitelock 036 - 15 59 09
Journalist: Ida Lindhagen

59. Välj rätt - om partiledardebatten på Landsbygdsriksdagen

Medverkande:
Maria Gustafsson, verksamhetsledare på Landsbygdsnätverkets kansli
Po Tidholm, journalist och författare
Åse Classon, en av två ordförande på Hela Sverige ska leva

Information om avsnittet:

I helgen anordnade Hela Sverige ska leva en partiledardebatt på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik. Podden Landet var så klart på plats. I detta avsnitt utvärderas politikernas insatser. Lyssna på Po Tidholm, Åse Classon och Maria Gustafsson när de ger skarpa svar och analyser kring vad som sades. Sist i avsnittet får ni också höra politikerna själva peka ut vilka som är de viktigaste åtgärderna för landsbygderna.

58. Fem myter om landsbygden - dags att nyansera bilden#58

Medverkande:
Johanna Nilsson, nationalekonom
Maria Lillieström, samhällsvetare och företagsekonom
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Myterna om landsbygden är många. Att det är i stan det råder störst öppenhet och mångfald och att det är där alla smarta innovationer och uppfinningar föds är två. Andra handlar om att det är i staden det går att leva hållbart och att folk flyttar till dit för att servicen försvinner på många håll. Podden Landet bestämde sig för att slå hål på och nyansera några av de vanligaste myterna om den svenska landsbygden.

Citat från podden:
”Just den här är ju så rotad att den inte ens betraktas som en myt utan ren fakta och sanning” - Johanna Nilsson -

”Även om mycket kanske stämmer så ger det oss föreställningar som leder åt ett håll som vi kanske inte är överens om att vi ska” - Maria Lillieström -

57. En liten handelsbalans - om lokal ekonomi

Medverkande:
Ylva Lundkvist Fridh, ekonomhistoriker och samordnare för lokal ekonomi på Hela Sverige ska leva
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

I en levande lokal ekonomi har de flesta sin försörjning och sina fritidsintressen på platsen där de bor. Att pengar cirkulerar väldigt lokalt skapar jobb och gör platsen attraktiv. Men vad menas med lokal ekonomi? Vad kan du och jag själva göra för att stärka den på hemmaplan? Och hur fungerar en lokalekonomisk analys och varför är det bra?

Citat från podden:
"Om vi har en situation i en bygd där allt vi köper kommer från andra platser. Då innebär ju det att det kanske inte finns grund för företagande lokalt. Då förvandlas den ort man bor på till en sovort där man måste pendla därifrån för att delta i ekonomin." - Ylva Lundkvist Fridh -

56. Smartare mat - vad äter vi i framtiden?

Medverkande:
Sofia Kocher, vd Musselfeed
Annika Åhnberg, tidigare landsbygdsminister, frilansande moderator för semiarier om hållbarhetsfrågor
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

I framtiden måste vi producera mer mat med mindre resurser. Det kräver smartare mat och nya innovationer. Dags att utnyttja hela livsmedelskedjan på ett mer hållbart sätt. Men vad betyder allt detta i praktiken? Vad kommer vi egentligen att äta i framtiden? Och varför är det så viktigt med innovationer på det här området?

Citat från podden:
"Dagens avfall är morgondagens råvara" - Per Arfvidsson -

"Jag tror inte att det är idébrist som är problemet, utan genomförandet" - Sofia Kocher -

"Om detta ska lyckas krävs en hållbar landsbygdsutveckling" - Annika Åhnberg -

55. Ett med naturturismen - om hur du kan bli del av utvecklingen

Medverkande:
Dieter Müller, professor vid institutionen för geografisk och ekonomisk historia, Umeå universitet
Michael Kleemann, delägare Fishing in Sweden
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

I Landet har vi pratat om naturturismens framgång tidigare. Nu fördjupar sig podden i vad den växande naturturism kan göra för den lokala ekonomin. Hur kan markägare, stugägare, lantbrukare, matbutiken eller andra landsbygdsföretagare bli en del av naturturismens utveckling? Vad kan lokalbefolkningen göra och vad har de att vinna på att hjälpa den på traven?

Citat från podden:

”Naturturism är inte något som bara angår dem som har direkt effekt av det. Utan även dem som har indirekt positivt effekt av det” - Dieter Müller

”Mitt tips är att koncentrera sig på det man är bra på och samarbeta med folk som täcker de andra delarna” - Michael Kleemann

54. Fisketurism & sportfiske kan skapa tillväxt och jobb - vad står i vägen?

Medverkande:
Daniel Melin, fritidsfiskesamordnare Jordbruksverket
Lena Nerhagen, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Mats Jonsson, konsult
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Förutsättningarna finns, minst sagt. Hundratusen inlandsjöar, tiotusentals mil vattendrag och många långa kuststräckor. Vatten med attraktiva fiskarter och miljöer som lockar fiskare från när och fjärran. Här skulle fisketurismen och sportfisket kunna stå för ett stort samhällsekonomiskt värde genom tillskapandet av tillväxt, jobb och en positiv utveckling för landsbygden – men vad står i vägen? Det får du veta i Podden Landet!

Citat från podden:

”Mycket sker på regional nivå där du har länsstyrelsen som ska förvalta vattendrag, men så har du regioner som har ansvar för att utveckla turismen. Och de här pratar inte alltid med varandra och pratar inte alltid samma språk, vilket är ett problem” Lena Nerhage

”Kunskap är helt avgörande för om vi ska få till någon förändring, alltifrån centralt till regional och lokal nivå” Daniel Melin

”När man inte har de korrekta beslutsunderlagen med både vilka olika ekonomiska fördelar det kan ge för olika typer av nyttjanden, vilka kostnader det har och vilka kulturella för- och nackdelar - då kan man inte heller göra bedömningen var man ska lägga resurserna” Mats Jonsson

53. 24 minuter med Sven-Erik Bucht om landsbygdspropositionen

Medverkande:
Sven-Erik Bucht, landsbygdsministern
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Möt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i podden Landet. Det är dags att prata om regeringens landsbygdsproposition som precis släppts. En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop. Så heter propositionen med förslag om ny landsbygdspolitik som regeringen nu hoppas få igenom i riksdagen.

Citat från podden:
"I den här propositionen så ska vi komplettera de långsiktiga målen med massa verkstadsgrejer så det händer saker där ute. Det kan givetvis behövas organisatoriska förändringar också men i det här skedet har vi prioriterat; nu ska det hända saker. Det här ska märkas" Sven-Erik Bucht

52. Viktigt meddelande – EU:s nya jordbruks- och landsbygdspolitik CAP

Medverkande:
Sofia Björnsson, expert på jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling hos LRF och ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Gröna näringar.
Harald Svensson, ordförande Landsbygdsnätverket och ställföreträdande Generaldirektör Jordbruksverket
Staffan Nilsson, ordförande i Hela Sverige ska Leva
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Med hjälp av tre experter gör podden Landet ett försök att tolka signalerna om EUs nya jordbruks- och landsbygdspolitik. I ett meddelande från EU-kommissionen presenterades i november i fjol strategier om framtidens livsmedel och jordbruk. Hur ser framtiden ut? Vad sod det i meddelandet?

Citat från podden:
”Ska vi nu göra stora förändringar inför 2021, då sätter vi ju igång en ny apparat där jordbrukare och landsbygdsföretagare ska lära sig helt nya regelverk och administrationen ska sätta igång en ny implementering. Detta är arbeten i sig som är väldigt stora.” Harald Svensson

”Det är tydligt i meddelandet att de vill se en fortsättning på Leader.” Sofia Björnsson

”Många tror att det blir mindre pengar, men budgetfrågan är fortfarande öppen.” Staffan Nilsson

51. Gå över gränsen - om nyttan med transnationella samarbeten 

Medverkande:
Marion Eckardt, verksamhetsledare Lokalt ledd utveckling Halland, Landsbygdsnätverkets TNC-coach. Lasse Wellin, projektsamordnare på SydostLeader.
Hans-Olof Stålgren, internationell kontaktperson på Landsbygdsnätverkets kansli.
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Idag handlar Landet om samarbeten mellan olika Europeiska länder och hur det kan bidra till landsbygdsutveckling. Till exempel får nv veta hur det gick till när en förskolehämtning i Katalonien blev vingårdar på Öland. Hör poddens tre gäster dela med sig av sina erfarenheter av samarbeten länder och orter emellan. Varför är det viktigt att samarbeta med landsbygder och leaderområden i andra delar av Europa? Vad kan samarbete handla om? Och vilka effekter kan det ge - och hur gör man?

Citat från podden:
”Kommer man från en annan bakgrund och ett annat sammanhang, där kommunen har en annan roll och allt möjligt sådant. Då ser man saker på ett annat sätt och kan ställa de där frågorna som vi i vårt eget område är lite förblindade för att ställa.” Hans-Olof Stålgren

Jag försöker hitta mötesplaster och arenor och hjälpa folk knyta an till partners som skulle vara intressanta att jobba ihop med” Marion Eckardt

”Lokal utveckling är inte bara lokal, den är global. För att få till bra lokal utveckling måste man veta vad som händer på andra ställen.” Lasse Wellin

50. Från kust till fjäll – om landsbygders olika servicebehov 

Medverkande:
Lovisa Carneland, projektledare för Service till alla i Umeåregionen
Kristina Lindström, projektledare Länsstyrelsen i Västerbotten
Calle Birgersson, näringslivschef Åsele kommun
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Sverige är ett stort och avlångt land med varierande befolkningstäthet. Ofta förhåller det sig så att ju glesare trakterna är bebodda ju sämre är tillgången till grundläggande service. Olika delar av landet brottas med olika problem för att behålla befintliga och utveckla nya innovativa servicelösningar. Följ med podden Landet till Västerbotten, landets näst största län med kust i ena änden och fjäll i den andra. Här träffar vi Lovisa Carneland, Kristina Lindström och Calle Birgersson som berättar om utmaningar och möjligheter för service i Västerbotten.

Citat från podden:

”De som är boende och verksamma på landsbygden borde vara de man tillfrågar för att höra vilken typ av service som faktiskt behövs.” Lovisa Carneland

”Landet är väldigt stort, varav två tredjedelar är Norrland, så man måste nog vidga synen på vad som är viktigt för olika orter.” Calle Birgersson

”När det gäller den kommersiella servicen så pratar man om företag och människor och växa och bo och det ska vara attraktiv landsbygd. Men man glömmer gruppen besökande. Och just besöksnäringen är otroligt viktig.” Kristina Lindström

49. Hem till byn - om landsbygdens nyanlända kvinnor

Medverkande:

Valbone Shala, konsult inom integration och arbetsmarknadsfrågor och driver Siljansnäs stugby
Yusra Moshtat, miljöinspektör och aktiv i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp samt driver företaget Med andra ögon.
Ola Sobh Nabhan, kom till Orust från Syrien för tre år sedan
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Är det till fördel eller nackdel att som kvinna från ett annat land, bo och verka på svenska landsbygder? Både och, enligt tre invandrade kvinnor. För många landsbygder har behov av både människor och arbetskraft vilket ger stora möjligheter för invandrade kvinnor att kunna leva ett jämställt och etablerat liv. Samtidigt finns det risk att som nyanländ kvinna bli mer isolerad i en landsbygd än i en stad, menar de. Men informationen om livet på den svenska landsbygden kunde vara mycket bättre.

"Arbetsförmedlingen informerar knappt om möjligheterna på landsbygden. Jag har drivit projekt där myndigheterna bokstavligen avråder deltagarna att delta i projektet för att det finns ingen framtid. De goda exemplen är oerhört viktiga. Lyckas vi skapa ambassadörer som flyttat till landet så kommer fler vilja testa att bo på landsbygden." Valbone Shala

"Man har fördomar om att på landsbygden är det fattigt, man tror att det är samma landsbygd som i Irak eller Syrien. Det är brist på vatten, finns inte internet, skolorna fungerar inte. Och svenskarna som bor på landsbygden som inte har kunskap om oss, de tror kanske att vi inte har kompetens. Och då krockar två kulturer med varandra. Och för att bli av med den här kulturkrocken måste vi prata om de här fördomarna." Yusra Moshtat.

"Kvinnor som kommer till Sverige måste lära sig om sina rättigheter och vad de kan göra." Ola Sobh Nabhan

48. Lyckad landskamp – idrott som landsbygdsutvecklare i podden Landet

Medverkande:
Mårten Andersson, Unga i Landsbygdsutveckling och Fotbollförbundet
Anders Bengtson, Arbetsgruppen Integration och Fotbollförbundet
Ingmar Alm, Landsbygdsnätverkets styrgrupp och Fotbollförbundet
Totta Wikström, Svenska ridsportförbundet Dalarna
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Visste ni att landsortskommuner är betydligt mer föreningstäta än städerna? Och att idrott och föreningslivet har stor betydelse för svensk landsbygdsutveckling. Lyssna på Fotbollförbundet, Ridsportförbundet och Landsbygdsnätverket när podden tar sig an kreativa landsbygdslösningar.

Citat från podden:

”Det är flertalet av de grabbarna som flyttade in till stan när det började gymnasiet men som nu har flyttat tillbaka för att det vill lira med Ätran. Jag skulle säga att fotbollen är en mycket bidragande faktor till att de väljer att stanna på landsbygden.” Mårten Andersson

”Landsbygdsföreningarna står för arrangemang som skapar gemenskap och trivsel, men också intäkter till landsbygden.” Anders Bengtson:

”Idrottsplatsen blir på nåt sätt ett centrum på en liten ort, en samlingspunkt. Framförallt för ungdomar, men även äldre.” Ingmar Alm

”Ridsporten är ju lite unik i och med att våra föreningar i regel har anställd personal både på dag och kvällstid.” Totta Wikström:

47. Vita fläckar och mörka skuggor – om landsbygders mediekarta

Medverkande:
Gunnar Nygren, professor i journalistik på Södertörns högskola.
Marie Henningsson, landsbygdsreporter
Lukas Ernryd, projektledare Reportrar i landsbygdens tjänst.
Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:
Var fjärde kommun i landet saknar regelbundet bemannad nyhetsredaktion, inte sällan drabbas de glesare befolkade bygderna. Men hur går det med ortens identitet, vad händer med insynen i kommunen och hur påverkas demokratin när den granskande lokaljournalistiken går på sparlåga?

Citat från podden:

"Man ska kunna identifiera sig med sin bygd, med sin tidning, rent kulturellt i olika sammanhang." Marie Henningsson

"Finns inte den här oberoende granskningen är det mycket lättare att svågerpolitik och korruption växer på det lokala planet."Gunnar Nygren

"Vi måste bli ännu mer lokala, det globala får folk reda på ändå." Lukas Ernryd

46. En kollektiv resa i framtiden – om kollektivtrafik i landsbygder

Medverkande:
Maja Söderberg, initiativtagare samåkningsprojekt i Tolg
Carl Wiking, samåkningsprojekt för nyanlända
Jan Runfors, landsbygdsnätverkets integrationsgrupp
Fredrik Pettersson, kollektivtrafiksforskare Lunds tekniska högskola

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Att åka kollektivt är inte bara bra för klimatet utan också en förutsättning för att människor utan körkort eller körförmåga ska kunna bo på landet. Alltför ofta saknas dock möjlighet till kollektivtrafik i Sveriges landsbygder vilket gör att andra alternativ poppar upp. Podden Landet tar reda på vad som fungerar och hur vi övervinner de hinder som kan uppstå. Och så framtidsspanar vi!

Citat från podden:

”Bor man i staden är det andra som ser till att det finns bilpooler och kollektivtrafik och cykelbanor. Och bor man på landet får man vara med och skapa det hela tiden.” Maja Söderberg ”

Det ska vara så enkelt som det bara går att samåka, så fort det blir hinder så tappar vi personer.” Carl Wiking

”När vi gjorde en boendeinventering för att se hur många bostäder man kunde tillgängliggöra för nyanlända så visade det sig att det stora problemet var kollektivtrafiken.” Jan Runfors

”Helst vill man ju ha järnväg, men det är väldigt orealistiskt på många platser i Sverige, det är svårt att ens driva en vanlig busslinje där.” Fredrik Petterson

45. Om Hela Sverige-satsningen – röster i Landet

Medverkande:
Lina Bjerke, forskare och doktor i nationalekonomi vid internationella handelshögskolan i Jönköping.
Inez Abrahamsson, journalist och debattör och tidigare ordförande i Hela Sverige ska leva och Hela Norden ska leva.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Tidigare i höstas presenterade regeringen sin Hela Sverige-satsning på 1,2 miljarder kronor till landsbygdsatsningar som ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Satsningen innehåller fyra olika delar som gäller hela landet; service och goda levnadsvillkor, gröna jobb, företagande och utbildning och infrastruktur för bättre vägar och kollektivtrafik.
Hela Sverige-paketet blev omskriven och omdebatterad med såväl ris som ros. Hur tänker och tycker man idag om regeringens satsning?

Citat från podden:

"Det är bra att det har gjorts någonting konkret. Det har länge getts utrymme för alltför mycket känslor vad gäller stad och landsbygd. Prat om vad som är moraliskt rätt och fel, mer än det har pratats om konkreta handlingar." - Lina Bjerke

"Om man verkligen menar allvar måste man göra omfördelningar på den totala budgeten i Sverige och då räcker inte 1,2 miljarder. Det här är småpengar utifrån många andra satsningar man gör. Och varför kallar man det här för en Hela Sverige-satsning? Ska inte regeringen hela tiden ha hela Sverige som fokus?" - Inez Abrahamsson

44. Plus och minus i halvtid - om de tre EU-programmen

Medverkande:
Andreas Mattisson, enhetschef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.
Lina Andersson, enhetschef för Jordbruksverkets landsbygdsanalysenhet.
Staffan Nilsson, Hela Sverige ska leva och ledamot i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Under sex år lägger vi över 40 miljarder kronor av offentliga medel i tre EU-program för att med olika stöd främja miljö och utveckling i svenska landsbygder. Halvvägs in i perioden gör vi en avstämning. Är det många som söker EU-medel, till vilka satsningar går stöden, har det skapats några nya jobb och vilka är de största utmaningarna?

Citat från podden:

"Takten är god och intresset högt." - Andreas Mattisson

" Vi ser att de flesta stöden är väl sökta. Man bygger nya stallar, man gör innovativa lösningar, utvecklar både jordbruket och andra sektorer på landsbygden." - Lina Andersson

"Ett problem att det började försent. Då är det lätt att man kritiserar Jordbruksverket." - Staffan Nilsson

43. Landsbygdens hjältar – om gala och Ullbaggepris

Medverkande:
Nils Lagerroth, ansvarig Landsbygdsgalan
Christina Edler, tidigare Ullbaggevinnare
Ingrid Whitelock, tidigare Ullbaggevinnare
Maja Söderberg, tidigare Ullbaggevinnare
Per-Göran Sigfridsson, tidigare Ullbaggevinnare

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Nu är det dags för Landsbygdsgalan. Genom galan och Ullbaggepriset lyfts många goda exempel på lyckad landsbygdsutveckling. Med vad betyder det i längden för bygden och projekten att vinna Ullbaggen?
I det här avsnittet pratar vi med tidigare vinnare om vad det har betytt för dem och hur uppmärksammandet av projekten har spridit sig till andra landsbygder och länder. Vi pratar även med Nils Lagerroth som är ansvarig för galan.

Citat från podden:

"Vi vill hedra de människor som gör stora insatser. De är landsbygdens hjältar" - Nils Lagerroth

"Mycket av engagemanget kom igång tack vare leaderprojektet och Ullbaggen" - Christina Edler

"Vi har spridit modellen till ungefär femton platser i Sverige och till fem platser i Nederländerna." - Maja Söderberg

"Ullbaggen gav en extra kick i projektet och känns som en symbol för att man är på rätt väg." - Per-Göran Sigfridsson

"Det var viktigt för projektet, det var viktigt för projektägaren och minst sagt smickrande för en själv som projektledare." - Ingrid Whitelock

42. Det fossila är över - om den nya ekonomins möjligheter

Medverkande:
Camilla Lehorst, projektledare samverkansgruppen cirkulär och biobaserad ekonomi, Näringsdepartementet
Hans-Olof Stålgren, kanslirepresentant på Landsbygdsnätverket
Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet i Finland.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från jorden, skogen och havet i stället för fossila bränslen och material. På så sätt skapas tillväxt medan klimatpåverkan minskas. Men vad betyder begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi? Och hur kan de svenska landsbygderna bli vinnare i denna nästa ekonomiska våg? Lyssna på våra gäster när podden Landet pratar bioekonomi.

Citat från podden:

"Utan Landsbygd skulle vi inte ha biomassaråvara, så landsbygden har en jätteviktig roll i bioekonomin" - Liisa Saarenmaa

”När det gäller den cirkulära ekonomin, så har vi ju otroliga affärsmöjligheter nu" - Camilla Lehorst

"Jag tror att det finns en risk att Landsbygden ses som en råvaruproducent som exporterar oförädlad råvara till några industricentra nära städer" - Hans-Olof Stålgren.

41. Mätta många miljömedvetet – om framtidens lantbruk

Medverkande:
Elina Matsdotter, expert inom energi och klimat på LRF
Anders Wijkman, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

En livsmedelsproduktion som inte försämrar miljön men samtidigt bidrar till att försörja Sveriges och världens befolkning med mat. Hur ser den ut? Lyssna när podden Landet tar sig an det svenska lantbruket och dess framtid som föregångare i den omställning som ligger runt hörnet.

Citat från podden:

”Sverige är redan ett föregångsland. Tittar vi på jordbruket så är det väldigt tydligt. Vi har störst andel förnybar energi av alla EU-länder och tittar man på utsläpp ligger vi även bra till globalt. ” - Anders Wijkman

”Den största problematiken vi står inför är att ersätta det fossila med förnybart. Visst vi kan öka kolinlagringen med det jordbruket kan bidra med är just att ersätta fossilt med förnybart" - Elina Matsdotter.

40. Mattanken - offentliga måltider i framkant 

Medverkande:
Eva Sundberg, kostekonom på Livsmedelsverket
Pirjo Gustavsson, företagarcoach LRF Dalarna
Örjan Brinkman, ordförande för Sveriges Konsumenter

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Hur hänger den offentligt upphandlade maten ihop med landsbygdsutveckling och ökad tillväxt? Och varför är det så viktigt att just offentliga måltider är hållbara genom hela kedjan? Lyssna när podden Landet fördjupar sig i det nationella projektet Mattanken som är en digital plattform, ett nätverk och ett samarbete med ska öka andelen offentlig mat som uppfyller kraven på hållbar produktion och konsumtion.

Citat från podden:

”Vi vill ta vara på den potential som finns i de offentliga måltiderna för att få till en samhällsutveckling som går åt rätt håll och som kan bidra till landsbygdsutveckling” - Eva Sundberg

”Att den offentliga maten går före när det gäller hållbarhet, näring och kvalitet är otroligt viktigt ur ett konsumentperspektivt”- Örjan Brinkman

"Det gäller att det är hållbart hela vägen, men det handlar också om tillväxtmöjligheter" - Pirjo Gustavsson

39. Landsbygden levererar hållbart - om klimatomställningen 

Medverkande:
Erik Westholm, Professor vid institutionen för Stad och Land, SLU.
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Landsbygden blir allt viktigare i en värld som tar hand om klimatfrågan. För trots att vi ofta läser om den hållbara staden så spelar de svenska landsbygderna en stor roll i den omställning vi står inför. Transporter, industri, bostäder, jordbruk och skogsbruk har hög förändringspotential. Så vad har landsbygderna som städerna inte har när det kommer till rädda klimatet och vad är det som gör att det kan vara lättare att leva klimatsmart på landet.

Citat från podden:

”Vi kommer inte se landsbygden som en överbliven rest från jordbrukarsamhället. Vi kommer förstå att det är de kvalitéerna som skapar liv på jorden” - Erik Westholm

”Vi har pratat om det gröna guldet i många år och nu kommer en biobränslevåg så det kommer bli ett enormt efterfrågetryck på skogen och jordbruket”- Svante Axelsson

38. Turismens gröna guld har växtvärk - om naturturism 

Medverkande:
Britt Bolin, regeringens utredare för en sammanhållen politik för en hållbar turism
Anna Hag, Strateg för hållbar stadsutveckling och innovation på Visita
Leif Öster, naturturismföretagare och ordförande i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för naturturism

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Svensk besöksnäring och naturturism växer så det knakar och skapar runt 400 nya jobb varje månad. Nio av tio som reser till Sverige gör det med naturen i tankarna. Näringen bidrar med skatt, export och sysselsättning och får en allt större betydelse för utvecklingen av såväl landsbygder som städer. Samtidigt är detta en ung bransch där många delar måste utvecklas för att nå en hållbar potential. I podden Landet möts regeringens utredare, branschorganisationen och naturturismföretagaren. Vilka olika roller har de för att lösa de utmaningar som naturturismens står inför och hur kan vi ta tillvara alla möjligheter?

Citat från podden:

"Det är en bransch som är relativt ny, som växer fort och det är många duktiga människor som ger sig in i detta. Att fler måste bli medvetna om vad som fungerar som företag gäller ju alla småföretagare som precis kommit igång" - Leif Öster

"Det är en positiv starkt växande bransch men den är ung och har inte de strukturer runt omkring som äldre mogna branscher har" - Britt Bolin

"Det är bra att turismen kommer in på många håll, men vill vi att den ska växa måste det in entreprenörskap, sälj, destination, kunskap om sådana saker i utbildningarna." - Anna Hag

37. Smart tillage - för jordens skull 

Medverkande:
Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning, SLU.
Johan Persson, plogfri lantbrukare Kävlinge
Johannes Barnekow, plogfri lantbrukare Vinslöv

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Smart tillage är det engelska begreppet för så kallad smart jordbearbetning inom lantbruk. Det handlar om att kombinera metoder för miljö- och klimathänsyn med en lönsam produktion. Johan Persson och Johannes Barnekow berättar varför de gått över till plogfritt jordbruk. Och Thomas Keller, professor i markfysik, berättar vad forskningen säger. Vilka vinster kommer av ett plogfritt jordbruk? Och vilka utmaningar kan vi stöta på?

Citat från podden:

"Man vill ha en förändring för att man brinner för lantbruket" - Johan Persson

"Det börjar med en bra växtföljd, som är kanske det allra viktigaste. Att man anpassar växtföljden till sin egen jord och sitt klimat." - Thomas Keller

"Två stora anledningarna är ju att minska insatserna men även att frigöra tid." - Johannes Barnekow

36. Relationsmat – framtidens matdistribution? 

Medverkande:
Albin Ponnert och Victor Zaunders, grundare av den digitala plattformen Local Food Nodes

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Relationsmat börjar bli ett begrepp att räkna med. Idén är att stödja små, lokala producenter och koppla ihop dem med konsumenter som efterfrågar lokal mat. Man ska veta vart maten kommer ifrån och ha en relation till personerna bakom produktionen. Hör Albin Ponnert och Victor Zaunders berätta om sin digitala plattform som ska göra det lättare att handla relationsmat i hela landet. Så hur kan en sådan plattform fungera? Och hur ser framtiden ut för relationsmaten?

Citat från podden:

”Vi har förstått att efterfrågan från lokala producenter och konsumenter är framför allt att bygga en relation med varandra. Och det innebär per definition att skala bort mellanhänderna” - Albin Ponnert

”Vi har en vision att lokal mat ska få en starkare ställning och att det ska bli lättare att vara producent och sälja lokalt.” - Victor Zaunders

35. Bonden och utbildningen

Medverkande:
Simon Wancke, lantmästare, engagerad i Naturbruksskolorna och ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i Gröna Näringar.
Sebastian Remvig, agronomstudent och ordförande i Ultuna studentkår.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Det finns ett växande intresse för att bli bonde och bidra till en ökad matproduktion. Som för alla andra yrken krävs kunskap för att komma igång. Vilken väg ska man då ta för att nå målet? Simon Wancke är utexaminerad lantmästare och Sebastian Remvig pluggar till agronom och är ordförande i Ultuna studentkår . De har valt olika utbildningsvägar och diskuterar i detta avsnitt just vikten av olika kunskaper.

Citat från podden:

”Det är inget absolut krav att man ska ha någon form av utbildning för att bli bonde, men det är väldigt komplext yrke” - Simon Wancke

”Bonde är en business där man behöver kompetens inom både biologi, teknik och ekonomi. Och kan du inte allt det måste du utbilda dig eller plocka in hjälp så att du får den kompetens som behövs” - Sebastian Remvig

34. Jag vill bli bonde - hur gör jag?

Medverkande:
Emilia Astrenius Widerström, ordföranden för LRF Ungdomen och anställd på mjölkgård utanför Götene.
Josefin Svensson, bärodlare, Bjärred.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Intresset för att arbeta med att producera mat ökar. Men har du inte en gård att ärva eller ett stort kapital kan det vara svårt att bli bonde idag. I Landet berättar två gäster om sina vägar och val för att få kunna arbeta som matproducenter. Det är ordförande för LRF Ungdomen Emilia Astrenius Widerström som är anställd på en mjölkgård utanför Götene och Josefin Svensson från Bjärred som är bärodlare.

Citat från podden:

”Man behöver inta ha nån speciell bakgrund, man behöver inte vara bondunge för att bli bondunge” - Emilia Astrenius Widerström

”Sök så mycket erfarenheter och hjälp från andra som möjligt” - Josefin Svensson

33. När kön blir en faktor – om jämställt företagande

Medverkande:
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet.
Roger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd, Luleå kommun.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Kvinnor driver nästan 30 procent av Sveriges företag. Men de får inte del av offentlig finansiering i motsvarande omfattning. Det beror enligt forskning på att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper byggda på stereotypa förväntningar. Alltså förväntningar på̊ hur företagande kvinnor och män ska bete sig och vara. Detta påverkar bland annat handläggningen av företagsstöd och krediter och synen på vem som anses ha potential i sitt företagande och därmed får del av pengarna. Och mest utsatta är landsbygdskvinnor.

Så varför är det såhär och hur gör vi för att företagsutvecklingen i våra landsbygder ska blir mer jämställd? Det vet Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet och Roger Ylinenpää, samhällsstrateg för landsbygd på Luleå kommun

Citat från podden:

”Män som var unga beskrevs som unga och lovande medan kvinnor som var unga beskrevs som unga och oerfarna och det ger helt olika kopplingar till affärspotential” - Malin Malmström

”Det känns som att det är handläggare och finansiärer vi borde utbilda i jämställdhetsarbete och inte de som söker” - Roger Ylinenpää

32. Modet att vara egen - unga företag

Medverkande:
Anna Kuhmunen, turistföretaget Silba Siida
Tommy Isaksson Rensfeldt, konditor, City Konditoriet

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

En podd om unga entreprenörer på landsbygden, som inte jobbar inom de gröna näringarna och som vågat starta eget utan att ha ett stort kapital i fickan. Det ville ni lyssnare ha. Så Landet åkte till Jokkmokk. För där finns Anna Kuhmunen och Tommy Isaksson Rensfeldt. Anna som startade en helt ny verksamhet inom turism och Tommy som köpte ett konditori. Behöver man vara lite egen för att starta eget och måste man ha en dröm? Lyssna på våra gäster som tog steget fullt ut.

Citat från podden:

”Jag ville göra något själv. Jag ville kunna ta mina två händer och bara bygga någonting och bara se vad det blev” - Anna Kuhmunen

”Det handlar om att faktiskt någonstans ha orken att bara gneta på och köra” - Tommy Isaksson Rensfeldt

31. Ett litet stort livsmedel - fiske och vattenbruk

Medverkande:
Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten Jordbruksverket
Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna
Anders Kiessling, professor akvakultur SLU

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Att köpa svenskt kött är givet för många, men hur har vi det med till exempel svenskproducerad fisk? Vattenbruk, som är odling av alla slags djur och växter i vatten, är en väldigt liten näringsgren här om man jämför med de flesta europeiska länder. Så vad behövs för att den svenska vattenbruksnäringen ska kunna växa och produkterna bli ett lika självklart val som andra inhemska matvaror? Hör Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare på fiskerienheten på Jordbruksverket, Ola Öberg från Recirkulerande Vattenbrukarna och Anders Kiessling, professor i akvakultur vid SLU diskutera saken.

Citat från podden:

”Vi äter lika mycket fisk som kyckling i Sverige idag. Det är inget litet livsmedel men den svenska produktionen är ganska liten”  - Anders Kiessling

”I vår handlingsplan finns åtgärder som ska utveckla svenskt vattenbruk på bred front" - Veronica Andrén

”Det bästa globalt sett skulle vara om all mat på klotet var producerad enligt svenska regler” –Ola Öberg

30. Ett bra mottagande - människor och myndigheter

Medverkande:
Kjell Hansen, Universitetslektor i landsbygdsutveckling
Cecilia Waldenström, Universitetslektor i landsbygdsutveckling
Arvid Stiernström, Forskningsassistent och ansvarig för fältarbetet

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Dagens befolkningsökning på̊ landsbygden beror till stor del på̊ immigration. Därför ska vi nu fördjupa oss i asylmottagande i landsbygder. Med rykande färsk forskning ska vi titta närmare på hur kommun och civilsamhälle har skött asylmottagningen. Den här gången i Hedemora, Leksand och Falun. Så har kommunerna gjort det de ska? Och vad har vi i civilsamhället bidragit med i en tuff situation? Och vad tar vi med oss in i framtiden? Hör forskarna Kjell Hansen, Cecilia Waldenström och Arvid Stiernström från SLU i Uppsala presentera och diskutera sina resultat.

Citat från podden:

”Det offentliga har skött sitt och civilsamhället sitt. Det offentliga kräver inte att civilsamhället ska göra det de inte fixar” - Cecilia Waldenström

”Välfärden finns där när det krävs och så går civilsamhället in bredvid.”  - Kjell Hansen

”Vi ställde frågan om det kommer en ny kris skulle ni klara av det då? Och ingen har sagt nej”. – Arvid Stiernström

29. Med kontoret på fickan - om digitalisering på landsbygder

Medverkande:
Raquel Johansson, distansarbetare med kollegor över hela världen.
Per Nordwall, nätföretagare som jobbar globalt.
Lena Lid Falkman, ekonomie doktor på Handels och författare

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Drömmer du om att arbeta hemifrån var du än bor? Eller att flytta från stadsbygd till landsbygd, men är osäker på hur du löser jobbet? Då kan digitaliseringen vara lösningen. Hur det är att jobba och driva företag på distans? Vilka krav ställer ett digitaliserat arbetsliv på teknik, på kollegor och på oss själva? Möt Raquel Johansson, som distansjobbat med chefen i Italien och kollegor i Malaysia. Lyssna på nätbutiksinnehavaren Per Nordwall som säljer produkter globalt. Och hör forskaren Lena Lid Falkmans bästa tips för lyckade virtuella möten.

Citat från podden:

”Den stora fördelen nu med virtuella möten är ju just att vi alla har ett möte i fickan via telefonen” - Lena Lid Falkman

”Företagsledarna har för lite kompetens, de vet inte hur de ska utnyttja tekniken” - Raquel Johansson

”Det skulle vara möjligt att ha folk på distans i mitt företag via all den teknik som nu finns” – Per Nordwall

28.  Tänk utanför staketet - innovationer på landsbygden

Medverkande:
Inger Pehrson, EIP Landsbygdsnätverket
Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden i Sjöbo kommun
Hans Ramel, driver cowfounding vid Övedskloster

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Det pratas mycket om kreativa innovationer för framtidens landsbygder. Men vad är en innovation? Var finns behoven? Och vad krävs om man tror sig sitta på en idé till en innovation? Lyssna på Inger Pehrson från Innovationsnätverket, Helena Kurki från Innovationscenter för landsbygden i Sjöbo kommun och innovatören Hans Ramel som driver Cowfunding vid Övedskloster när de tar sig an ämnet och ger tips.

Citat från podden:

”Man måste klara av att tänka utanför nuvarande regelverk och vara gränslös i tanken”- Inger Pehrson

”Man kan aldrig tänka 100 % färdigt. Man måste våga också.” - Helena Kurki

”Det är inte förrän man testar på marknaden som man ser vad som funkar och inte funkar”- Hans Ramel

27.  Käfta emot - om attityder land-stad

Medverkande:
Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten
Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva
Hans Westlund, professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTH

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Vi pratar attityder kring land och stad. Men är diskussionen nödvändig eller spär den på skillnaderna? Kan begreppet urban norm skrämma iväg människor som borde vara med i debatten? Och måste vi visa på att det finns en skillnad i hur man betraktar stad och land för att komma åt problemen? Lyssna när Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund och fortsätter där förra avsnittet slutade.

Citat från podden:

”Jag tycker man ska käfta emot om man hör folk säga nedsättande saker om landsbygden. Så enkelt är det” - Göran Greider

”Än så länge tror jag vi betalar skatt i hela Sverige och att vi är med i det här samhället. Och då borde det finnas en diskussion om den lägsta nivån på vad man kan förvänta sig oavsett var man bor” - Terese Bengard

”Hamnar vi i gnällfällan då tar storstadsnormen över” - Hans Westlund

26.  Sergelstorgsperspektivet - attityder land-stad

Medverkande:
Terese Bengard, verksamhetsledare för Hela Sverige ska leva
Hans Westlund, professor på institutionen för Urbana och regionala studier, KTH
Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Det råder en ojämn maktrelation mellan land och stad. Olika attityder föder motsättningar och påverkar hur vi utformar vårt samhälle. Så hur förbättrar vi attityder och värderingar för att få balans mellan land och stad? Vad innebär en urban norm? Hur märks den i vår vardag? Vilka konsekvenser får attityderna? Göran Greider, Terese Bengard och Hans Westlund och diskuterar med olika infallsvinklar.

Citat från podden:

”Det är ett uttryck för att man är blind för det som finns utanför den urbana världen. - Göran Greider

”Det blir en orättvis bild av verkligheten, det blir en orättvis fördelning av resurserna och det blir också orättvisa förutsättningar för utveckling. - Terese Bengard

"Det nya i det här är att i storstaden finns det en sorts uppfattning om att inget mer än storstaden behövs” - Hans Westlund

25.  Nya företagare - att lyckas som nyanländ entreprenör

Medverkande:
Penikandjomon Kone, entreprenör bakom Solenergi och Service AB
Sohrab Fadai, regionchef Företagarna och projektledare för Nyanlänt företagande.
Maria Dahlström, handledare Nyanlänt företagande.
Małgorzata Ahlström Buzan och Sarah Alhaddad Mardini, deltagare i Nyanlänt företagande.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Sett till antalet sysselsatta på̊ den svenska arbetsmarknaden är det vanligare att svenskar födda utomlands driver företag än de som är födda i Sverige. Detta enligt en rapport som organisationen Företagarna gjort. Många som kommer hit har drivit eget i sina hemländer, men tänker inte på sig själva som företagare. Så vad ska man tänka på som ny entreprenör på landsbygden? Penikandjomon Kone bedriver verksamhet i Dalarna och ger sina bästa tips ihop med Sohrab Fadai och Maria Dahlström från projektet Nyanlänt företagande. Och så får vi höra Małgorzata Ahlström Buzan och Sarah Alhaddad Mardini berätta om sina företagsdrömmar.

Citat från podden:

”Kommunikation är nyckeln till allt. Det spelar ingen roll hur duktig man är. Kan du inte kommunicera så bromsar det mycket” - Penikandjomon Kone

"Det kan vara klokt att tänka ur en kunds perspektiv. Vad finns det för behov. Googla lite om vad som finns och tänk hur kan jag göra det bättre" - Sohrab Fadai

”Det här är en enorm resurs för det är människor som är vana att ta eget ansvar, vi får inte trycka ner människor med alla våra regler och administration och byråkrati” - Maria Dahlström

24. Parlamentariska landsbygdskommitténs förslag 

Medverkande:
Kristina Yngwe, centerpartistisk riksdagsledamot och ledamot i parlamentariska landsbygdskommittén.
Johan Persson, socialdemokratiskt kommunalråd i Kalmar kommun och ordförande för kommittén.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Landsbygdskommitténs slutbetänkande kom för en månad sedan. I podden Landet funderar vi bland annat över hur det kommer sig att riksmedia fick de 75 förslagen att låta som ett? Hör kommittéledamoten Kristina Yngwe (c) och kommitténs ordförande Johan Persson (s) berätta om slutrapporten. Vad har Brexit och Trump att göra med framtiden för svenska landsbygder? Vilka förslag är viktigast? Och varför måste förslagen blir verklighet snart?

Citat från podden:

”Det här är ett försök till ett helhetsgrepp och det är huvuddelen som gäller – annars har vi en situation där även staden kommer att bli förlorare därför att då kommer landsbygden inte kunna leverera de stora värden som man faktiskt gör idag” - Johan Persson

”Det är många som har fått upp ögonen för att vi har glömt landsbygden och glesbygden vilket har gett konsekvenser. Och det börjar synas nu. Vi har sett det i England och vi har sett det i USA. Och vi behöver kanske göra nåt i Sverige också.” - Kristina Yngwe 

23. Is LEADER a Leading Method in Europe?

Participating in today's episode of the Swedish Rural Network’s podcast:
Anastasios Perimenis, Local Action Group manager at Lesvos, Greece.
Annika Nilsson, Local Action Group manager in LAG Linné Småland in Sweden.
Johan Magnusson, director at the Community Lead Local Development Unit at the Swedish Board of Agriculture.
John Grieve, Coordinator for LEADER and CLLD at the ENRD.

Journalist: Ida Lindhagen

Information on this episode:

Landet goes international with a podcast in English about LEADER from a European perspective. The development of the LEADER method has been going on since the early nineties in the EU. With its bottom up, approach with a local partnership LEADER has been ground breaking as a truly local and territorial approach to rural development. Listen to our guests discussing where and why the LEADER approach is successful. However, are there problematic parts as well? How can we use the method in the best way for future rural challenges? In addition, how does the increased bureaucracy in LEADER effect the work with local development?

Quotes from the pod:

"The method is close to the local people and it is close to the local needs. It translates the local needs into results. In addition, it is a matter of building trust with people" - Anastasios Perimenis

"If we do not do something about the bureaucracy we have today, I think it might be the end of the EU founding" - Annika Nilsson

"As a European taxpayer, I want to know that the money goes to good things and that it is spent in a good way. However, at the same time we do not want to be too strict. And we're working on It.” - Johan Magnusson.

"Leader needs to do more to demonstrate the benefits of participation for the business sector" - John Grieve

22. Våga fråga - fånga engagemang

Medverkande:
Josefina Andersson, projektledare för generationsbreddningen
Liv Olausson och Richard Wirdesson, nyrekryterade ledamöter
Sigvard Utbult, valberedningens ordförande
Anna Levin, verksamhetsledare Leader Södra Bohuslän

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Hur gör man för att få en bra blandning av människor i styrelser? Ett exempel Leader södra Bohuslän som arbetat aktivt för att föryngra och bredda sin styrelse. Hur gjorde de? Hur upplever de nya och unga medlemmarna styrelsearbetet? Och hur har kvalitén på arbetet förändrats sen styrelsen breddades? Hör bland andra projektledaren och de nya, unga styrelseledamöterna som fick frågan att sitta med och sa ja.

Citat från podden:

”Vill man rekrytera mer representativt måste man avsätta resurser för det finns inget annat sätt man kan göra det på” - Josefina Andersson

”Vi kan inte klaga på att unga inte vill engagera sig och sen vägra att flytta på oss” - Sigvard Utbult

”Trovärdigheten är viktig för mig, att vi har den här bredden. Och det ger effekt, för de ställer bra frågor som ingen annan skulle ha ställt” - Liv Olausson

”Om man vill få ungdomar att vara med och påverka är det bra att ha med dem i en styrelse. För man känner sig behövd och får säga sitt” - Richard Wirdesson

21. Naturturism – Sveriges nya basnäring?

Medverkande:
Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen
Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Sedan 2010 har turismnäringen i Sverige vuxit med 25 miljoner kronor varje dag. Den har skapat 358 nya jobb varje månad. Naturturismen är den gren som växer snabbast. Så är naturturismen Sveriges nya basnäring? Och vad betyder det här för den svenska landsbygden? Hör Leif Öster, styrelseledamot i Ekoturismföreningen och Daniel Melin, fiskerienheten Jordbruksverket berätta mer om ett fenomen som bara växer.

Citat från podden:

”De utländska turisterna som kommer till Sverige lämnar faktiskt efter sig lika mycket pengar idag som hela den samlade skogsexporten. Ungefär 100 miljarder kronor. Plus att de betalar moms till stadskassan vilket inte skogsexporten gör.” - Leif Öster

”Den här näringen ger oftare än andra jobb till kvinnor, unga och utrikes födda. Så det är en väldigt bra näring ur sysselsättningssynpunkt” - Leif Öster

”Det handlar om att titta på naturturismen som en riktig näring. Gå in och analysera vilket samhällsekonomiskt värde, vilken samhällsnytta den har” - Daniel Melin

20. Leader och utmaningarna

Medverkande:
Ulrika Rylin, ordförande, Lokalt ledd utveckling Halland
Andreas Mattisson, enhetschef Jordbruksverket
Jacob Käll, Doing Rural, utvärderare
Sören Oskarsson, verksamhetsledare Leader tresam, Jämtland

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Hur har leadermetoden förändrats under de 20 år den funnits i Sverige? Många som arbetar med metoden upplever att den idag står inför nya utmaningar.

Ökad gemenskap, engagemang och kraft att genomföra nya satsningar och bättre dialog mellan landsbygd och kommun är exempel på positiva och återkommande resultat av Leaderarbete. Men det är indirekta resultat som är svåra att mäta. Det är ett av tre dilemman som en utvärdering av Leader pekar på.

De andra två handlar om att leaderbegreppet kan uppfattas som oklart och mångtydigt och att Leader över tid gått till att upplevas som allt mer styrd uppifrån och utifrån. Hör utvärderaren diskutera tillsammans med representanter från Jordbruksverket och två leaderområden. Vad kan vi göra och hur kan vi få ut så mycket som möjligt inom de nya förändringarna?

Citat från podden:
"Leaderområderna lägger allt mer tid på att göra saker rätt enligt regelsystemet än att fokusera på rätt saker och då förspiller man lite av den kraft som finns i leaderområdena." - Jacob Käll.

"Det här får ju inte bli så komplicerat att det avskräcker människor från att fortsätta sitt engagemang." - Sören Oskarsson

"Vi kan lära oss bli så bra på systemen som möjligt. Att bli effektiva inom ramen för vad vi faktiskt får göra" - Ulrika Rylin.

"Det vi kan göra är att öka medvetenheten uppåt i kedjan av beslutsfattare och jag tror att det börjar komma en sån medvetenhet. Det börjar diskuteras på olika håll att vi ska gå från en kontroll som inte enbart går ut på att titta på kvitton utan att man verkligen uppnått ett resultat också. Och att det är det som är det viktiga och inte att räkna bullar." - Andreas Mattisson.

19. Leader - vad är det?

Medverkande: Annika Andersson, verksamhetsledare på Leader Sjuhärad.
Börje Karlsson, utredare på Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Leader firar 20 år i Sverige. För en del är Leader ett helt okänt begrepp. Andra har hört talas om det men vet inte riktigt vad det är. Och så finns det de som arbetar med landsbygdsutveckling inom leaderfinansierade projekt varje dag. I dagens avsnitt av Landet reder vi ut vad Leader egentligen är! Hör Annika Andersson som är verksamhetsledare på Leader Sjuhärad och har varit med sen starten. Och Börje Karlsson från Jordbruksverket, som har koll på det mesta när det gäller genomförda leaderprojekt och vilka resultat de fått.

Citat från podden:

"Alla är ju vinnare på att lokalsamhället aktiverar och mobiliserar sig. Det här handlar om att testa nya idéer. De får gärna vara innovativa och oprövade." - Annika Andersson

"Jag hittade cirka 3500 jobb när vi sammanställde och det är väl en hyffsad måluppfyllelse, cirka 92 procent av målvärdet" - Börje Karlsson

18. Bushresan - för att betande djur gör skillnad

Medverkande: Inger Pehrson, initiativtagare till bushresorna och ansvarig för årets resor och Patrik Ohlsson, debattör och orförande för LRF Värmland.

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

Visste du att på tio år har nästan en femtedel av Sveriges värdefulla betesmarker förlorat sina värden? Det går att ändra på. Bushresan går genom Sverige till igenväxta hagar, långt bort från Astrid Lindgren-idylliska öppna landskap, för att visa vikten av att det finns företag med betande djur i hela landet. Hur illustrerar vi på bästa sätt att samhället är beroende av lönsamma lantbruksföretag? I dagens avsnitt fördjupar vi oss i betydelse av öppna landskap vad gäller arbetstillfällen, artrikedom, turism, rekreation och produktion av livsmedel av hög klass.

Citat från podden:

"Vi fick göra det lite mer brutalt, ta ett annat pedagogiskt grepp, för att visa hur fruktansvärt tråkigt det blir när djuren har försvunnit" - Inger Pehrson.

"Om man börjar i den änden där 254 arter är rödlistade i gräsmarkerna och vårt enda sätt att rädda dem är lönsamma lantbruksföretag. Då tycker jag att vi har lyckats illustrera hur beroende samhället är" - Patrik Ohlsson.

17. Resten av Sverige ger svar på tal

Medverkande: Po Tidholm, Journalist och författare, Trönö, Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Hammarstrand och Helena Jonsson, förbundsordförande LRF, Tranås

Journalist: Ida Lindhagen

Information om avsnittet:

”Land och stad är ju beroende av varandra. Och det gör mig så frustrerad att vi som driver landsbygdsfrågor måste förklara det” SVT:s dokumentärserien Resten av Sverige med journalisten och författaren Po Tidholm har väckt stor debatt runt om i landet. Programmen tar sats i att vi lever med två motstridiga bilder av landsbygden. Svenskarna vill ha en idyllisk landsbygd att åka till på semestern och att få kan eller vill bo där året om. I podden Landet träffar Po Tidholm nu verksamhetsledaren Terese Bengard på Hela Sverige ska leva och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson som svarar att resten av Sverige vill peka på beroendeförhållandet som faktiskt råder och den potential som finns på landsbygden.
Är Pos bild sann eller överdriven? Viktig att belysa? Och vad gör vi nu, när en
offentlig debatt tagit fart?

Citat från podden:

”Från att ha varit väldigt arg från början, så tänker jag att många skulle få se det här och sen gör vi reflektionen, vad ska vi göra åt det” – Terese Bengard

”Vi får inte fortsätta att blunda för hindren och problemen men min reaktion var att hoppas att fler faktiskt ser potentialen. Och potentialen var ju inte så väl beskriven i serien” – Helena Jonsson

”Någonstans måste man göra förenklingar för att folk ska förstå den här frågan” – Po Tidholm 

16. Landsbygden ansluter sig - fiber

Medverkande: Tommy Andersson, fiberföreningen FFL-Fiber och IP-Only Gotland, Anne Mousa Ståhl, ansvarig för bredbandsutbyggnad på Gotland och fiberföreningarna Lummelunda och Tingsstäde och Gunilla Lexell, bredbandsansvarig på länsstyrelsen och Garda fiberförening,

Information om avsnittet:

”Din morfar byggde elnätet. Du kan göra en liknande insats.”
Lika viktigt som när elen drogs fram i Sverige. Så beskrivs ofta utbygget av
bredbandsnätet. På Gotland kommer alla ha fiber innan årsskiftet. Och det efter
bara fem år. Notan är dessutom lägre än på många andra ställen. Hur gjorde de då
för att få med sig invånarna och hålla nere kostnaderna? Och hur lyckades de
bygga så snabbt? Håller Gotland i nyckeln till framgång? Lyssna och lär när
Landet pratar fiber.

Citat från podden:

”Vi hade fiberpub istället för möten. Det är mycket roligare och så blir det dialog.”  Tommy Andersson

”För Gotland var fiber en överlevnadsfråga.” Anne Mousa Ståhl

”Små grupper och personkännedom. Gör det lätt att förklara när man sitter i någons kök ” Gunilla Lexell

15. Framtidsspaning live

Medverkande: Carina Löfgren, chefredaktör Tidningen Land, Camilla Olsson, redaktör Tidningen Land, Josefin Heed, samordnare Hela Sverige ska leva och Elin Sjöman, agronomstudent med inriktning landsbygdsutveckling.

Information om avsnittet:

Framtidsspaning med podden Landet. Vad är ett smart kök? Varför är bönder populära just nu? Och varför måste vi börja prata om bajs? Hör Tidningen Lands chefredaktör Carina Löfgren och redaktör Camilla Olsson tillsammans med Josefin Heed från Hela Sverige ska leva och agronomstudenten Elin Sjöman snacka trender och framtid.

Citat från podden:

Camilla: "Kockar är vår tids rockstjärnor men det är bonden som kommer ta över den rollen".

Josefin: "Man kommer ha bajsfestivaler där bajs inte är en jobbig restprodukt utan blir det nya guldet som näring"

Elin: "Lantis 2.0 är en landsbygdsbo som tror på sina drömmar och går mot strömmen".

14. Förort och landsbygden

Medverkande: Behrang Miri, rappare och debattör från Malmö och Ida Karkiainen, riksdagsledarmot från Haparanda.

Information om avsnittet:

Vad har förort och landsbygd egentligen gemensamt? Mycket mer än vi tror! En infrastruktur som försämras undan för undan gör att både förorts- och landsbygdsbor känner igen sig. Hör rapparen,  programledaren och debattören Berhang Miri och riksdagsledamoten Ida Karkiainen diskutera likheter mellan förorter och landsbygder och hur man skulle kunna organisera sig för att hjälpa och backa upp varandra.

Citat från podden:

Behrang: ”Vad strukturen ofta gör är att den ställer minoritet mot  minoritet. Så här står landsbygd, glesbygd och förort och slåss mot varandra när vi i själva verket har mycket gemensamt.”

Ida: ”När välfärden och staten drar sig undan, vare sig det är från förorten eller byn, det händer någonting med medborgare. Man känner att vi är på avveckling”

13. Innovativ service och landsbygden

Medverkande: Jacqueline Hellsten, Leader Sörmlandskusten och ordförande i Landsbygdsnätverkets servicegrupp, Larz Johansson, ordförande Kiladalens utvecklingsbolag, Stavsjö och Nicklas Franzén kommunalråd i Nyköpings kommun.

Information om avsnittet:

700 miljoner ska fram till 2020 satsas på bättre service för människor på lands- och glesbygd. Så hur ska servicen utanför städerna se ut i framtiden? I detta avsnitt delar poddens gäster med sig av kreativa servicelösningar, finansieringsmöjligheter och exempel på innovativa idéer som redan är på gång runt om i Landet. Hör hur Sveriges första digitala lanthandel startade och om varför service inte helt får bygga på ideellt engagemang.

Citat från podden:

Jacqueline: ”Engagemanget måste komma underifrån, annars kommer det inte att överleva”

Nicklas: ”Det här brinnande engagemanget som finns i våra mindre orter. Det finns inte i staden, i staden tar man saker och ting för givet”

Larz: ”Nästa stora projekt är att vi ska börja bygga bostäder”

12. Intergration och landsbygd

Medverkande: Per Hasselberg, Hushållningssällskapet, Anders Bengtson, Svenska Fotbollförbundet, Asha Ismail, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige och Jan Runfors, Hela Sverige Ska Leva som alla sitter med i Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp.

Information om avsnittet:

Hela 90 % av de som invandrar eller flyr till Sverige hamnar i större städer trots att de kommer från olika landsbygder. Att landsbygden inte presenteras som ett alternativ kan vara en anledning. Så hur ska vi få nyanlända att stanna i våra bygder och hur ska vi få människor som invandrat för länge sen att flytta till landsbygden? Lyssna på Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp som försöker svara på frågan och ge konkreta exempel.

Citat från podden:

Per: "Ett problem för landsbygden är att städerna under lång tid fått del av utrikesföddas kunskaper, erfarenheter och entreprenörskap. De har utvecklat företagande och produktion av tjänster som vi inte har någon tillgång till på landsbygden och det där är ett problem."

Asha: ”Jag tycker att man kan se att barn som är uppvuxna på landsbygden är mer integrerade än i storstäderna”

11. Den urbana normen

Medverkande: Karin Jonsson från Östersund, grundare av facebooksgruppen Glesbygdsgirls, Anna Olofsson Frestadius företagsrådgivare från Offerdal och Clara Bodén dokumentärfilmare från Rödön.
 
Information om avsnittet:

Hur ser en typisk landsbygdskvinna ut på film och i TV? Och landsbygdsmannen - vem är han? Vilka ord använder vi när vi beskriver stad och land? Varför används stad och land som motsatspar? Och på vilket sätt drabbas människor i landsbygder av storstadsnormen? Nu handlar Landet om den urbana normen. Om hur den tar sig i uttryck och om hur vi kan arbeta mot den. Genom film, genom samtal eller kanske genom facebookgrupper.

Citat från podden:

Karin: ”Det är ju jätteproblematiskt att man ser en människa som bättre för att den bor i en stad”
Clara: ”Det finns många motbilder att göra. Vad man väljer för ämnen, vilka man väjer att se”

10. Konsulten och ägarskiftet

Medverkande: René Fischer jurist från Umeå

Information om avsnittet:

Hur går ett ägarskifte till rent praktiskt och vad ska man tänka på? Lyssna på René Fischer, konsulten som hanterar ägarskiften dagligen, när han delar med sig av sina bästa tips och tankar. Om hur du undviker konflikter. Om att släppa tankarna på orättvisa. Och om i vilken ordning vi ska ta saker för att ägarskiften ska bli så bra som möjligt.

Citat från podden:

"Man ska inte stressa fram nåt, det får ta den tid det tar”
”De mjuka frågorna är de man ska lägga mest krut på tycker jag”
”Där man stöter på patrull, det är ju rättvisefrågorna”

9. Föreningsliv och organisering

Medverkande: Hamza Ibrahim, Ensamkommandes Förbund; Kristina Wicksell, Hudik Mot Rasism och Mårten Andersson, Svenska Fotbollförbundet

Information om avsnittet:

Varför ska vi organisera oss? Vilka sätt är bäst? Hur viktigt är föreningslivet för integrationen? Och hur gör du om du inte hunnit få ett svenskt personnummer och vill starta en förening? Hör Hamza Ibrahim, Mårten Andersson och Kristina Wicksell byta erfarenheter av föreningsliv och organisering.

8. Generationsskifte i fiskföretaget

Medverkande: Nisse, Vicky, Malin och Jonas Ekwall, Tiraholm

Information om avsnittet:

Ett samtal där de ägarskiftande generationerna äntligen möts. Hur tar man över familjeföretaget utan att köra iväg den äldre generationen? Hur ska vi tänka om att äga och driva verksamhet tillsammans med syskon? Och hur fångar vi upp kunskap från den äldre generationen på bästa sätt?

7. hbtq och landsbygden

Medverkande: Stina Nilss från Mollaryd och Joakim Rindå från Vaplan.

Information om avsnittet:

Hur är det att vara homo, bi, trans eller queer och bo i en landsbygd? En berättelse som vi ofta hör är den om människor som inte får plats i sin bygd och flyttar till storstan för att känna sig accepterade. Men finns det fler berättelser som vi aldrig får höra? Finns det queera behov som bara storstan tillfredsställer eller är det egentligen landsbygderna som verkligen har kapaciteten att hantera olikheter?

Citat från podden:
- Är det någonstans det finns en kompetens kring att möta människor som inte är som du själv så är det på landsbygden, säger Joakim Rindå.

6. Växtodlaren och generationsskiftet

Medverkande: Marianne Westman, Brålanda

Information om avsnittet:

Marianne och hennes familj är mitt uppe i ett generationsskifte på familjegården. Hör henne dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Och så pratar vi nätverkande. Och lite grann om att vara kvinna i växtodlarbranschen. För hur känns det att bli tagen för föreläsare eller fru och inte som den lantbrukare hon är?

Citat från podden:

”Jag ringde upp mina syskon och ställde frågan rakt ut”

5. Stanna eller flytta

Medverkande: Nora Boestad, Bartosz Stroinski och Hanna Jonsson

Information om avsnittet:

Att flytta eller inte – det är frågan för många unga som växer upp i landsbygd eller
mindre orter. Men varför väljer så många att flytta till större städer efter studenten? För att de vill? För att de måste? Eller för att det förväntas av dom? Hör Hanna, Nora och Bartoz berätta om hur de upplever vuxenvärldens förväntningar på att unga ska lämna sin bygd.

Citat från poden:

”Det de vill plugga finns inte på bygden och det går inte att plugga på distans och då tvingas de flytta”

4. Rennäring och landsbygdspolitik

Medverkande: Helena Partapuoli, Kiruna

Information om avsnittet:

Hör Helena berätta om förutsättningarna för att kunna försörja sig på rennäring. Om rikspolitik, en havererad landsbygdspolitik och om hur byråkratiska regler snarare stjälper än hjälper unga som vill starta eget.

Citat från poden:
”Landsbygdskommunerna måste börja tro på sig själva”

3. Banken och ägarskiftet

Medverkande: Johanna Svensson, Malin Gustavsson samt Martin och Jenny Anderberg.

Information om avsnittet:

Hör Martin, Jenny, Malin och Johanna berätta om hur deras ägarskiften gick till. De pratar bland annat om hur de hanterat banken och vad som är bra att tänka på vid ett ägarskifte inom familjen. Ta del av gruppens tankar och tips!

Citat från poden:
”Pappa var nog orolig för att nån skulle bli missnöjd”

2. Våga satsa

Medverkande: Linda Isaksson och Terez Bergfeldt, Prästmon

Information om avsnittet:

Linda och Terez är bästa vänner och driver ett lantbruk tillsammans. I avsnitt nummer två i vår poddserie kommer de dela med sig av sina erfarenheter. De kommer svara på frågor om vilka fördelar det finns med att jobba ihop som vänner och vilka risker de tar.

Citat från poden:
"Det är klart att det hade varit mycket enklare om
man ärvt en fastighet så allt är anpassat och det bara är att följa fåran"

1. Att äga lika

Medverkande: Emma Eriksson, Alunda

Information om avsnittet:

Emma och hennes man har köpt en gård tillsammans. I avsnittet pratar vi om vikten av att äga lika. Om vad som behövs för att som ung våga satsa. Skillnader i bemötande och om att vi behöver börja tänka mindre traditionellt kring vad som behövs för att starta eller ta över en verksamhet.

Citat från poden:
”Jag önskar att de som sitter på mark och byggnader låter någon få ett infall och upplåter en liten plätt eller del”

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU