Landsbygdsnätverket
  • Vatten och jord Tips på hållbar användning av jord och vatten
    Läs broschyren om hur resurseffektivitet stöds ute i Europas landsbygder. Här finns många intressanta lösningar från olika länder kring hur finansieringen genom landsbygdsutvecklingsfonden har använts för att stödja en hållbar användning av naturresurser, och då särskilt vatten och mark.
  • Podden Landet Bli poddreporter för Landet - podden bortom storstan
    Nu ligger annonsen ute för uppdraget att arbeta som reporter för Landsbygdsnätverkets podcast Landet. Jordbruksverkets upphandling är därmed igång. Jobbar du eller någon du känner med radio- och poddproduktion passa på att gå in och läs mer via länken nedan.
  • Alain Grenard och Patrik Olsson Som grädde på moset - lokalproducerad mat i offentliga kök
    På flera olika håll jobbar kommuner och landsting för att få in mer lokalproducerad mat i sina kök. Men stora volymer, kontinuitet och krav på statistikunderlag kan göra det svårt för små producenter att leverera till det offentliga. Podden Landet tar sig till Värmland där ett projekt resulterat i att skolelever i hela regionen numera äter lokalt producerad mat dagligen.

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU