Landsbygdsnätverket

Styrgruppen

Här hittar du kontaktuppgifter till alla ledamöterna i Landsbygdsnätverkets styrgrupp. Nätverket leds av styrgruppen som representerar 12 av de organisationer och myndigheter som är medlemmar i Landsbygdsnätverket.

Ordförande
Harald Svensson
Jordbruksverket
036 - 15 51 82

Ledamot
Anneli Gunnars
Naturbruksskolornas förening
070-382 28 00

Ledamot
Eva Engström
Länsstyrelserna
010-225 33 95

Ledamot
Ingmar Elofsson
LLU Fiskeområden
076-800 16 00

Ledamot
Mattias Grapenfelt
Hushållningssällskapen
070-190 59 84

Ledamot
Sofia Lindblad
Lantbrukarnas Riksförb
08-787 58 90

Ledamot
Thomas Norrby
Sveriges Lantbruksuniversitet
018-67 18 89

Ledamot
Åse Classon
Hela Sverige ska leva
070-581 31 50

Adjungerad resurs
Åza Rydén
Svenska ESF-rådet

Ledamot
Anders Johansson
Coompanion
070-235 94 98

Ledamot
Annika Andersson
Lokalt ledd utveckling
070-644 00 65

Ledamot
Ingmar Alm
Svenska Fotbollförbundet
070-662 79 50

Ledamot
Karin Skantze
Naturvårdsverket
010-698 15 01

Ledamot
Patrik Nilsson
Företagarna
08-406 17 24

Ledamot
Tore Johnsson
Sveriges Fiskares Riksförb
070-753 40 61

Ledamot
Åsa Bjelkeby
Tillväxtverket
08-681 96 58

Adjungerad resurs
Andreas Mattisson
Jordbruksverket
036-15 51 98

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU