Landsbygdsnätverket

Gröna näringar

Här hittar du kontaktuppgifter till alla medlemmar i arbetsgruppen Gröna näringar. Gruppen arbetar för att på olika sätt öka konkurrenskraften i de gröna näringarna.

Ordförande
Sofia Björnsson
LRF
070-291 13 48

Kanslirepresentant
Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverket
036-15 62 15

Ledamot
Anna Jamieson
Sveriges nötköttsproducenter
076-765 77 40

Ledamot
Helene Jansdotter Lindholm
Hushållningssällskapet
070-832 2004

Ledamot
Karin Skantze
Naturvårdsverket
010-698 15 01

Ledamot
Ulrika Algothsson
Lokalt ledd utveckling
070-631 56 31

Kanslirepresentant
Inger Pehrson
Landsbygdsnätverket
072-977 59 01

Ledamot
Anna Hedberg
Länsstyrelsen Stockholms län
010-223 12 86

Ledamot
Göran Lindberg
Skogsstyrelsen
090-15 83 23

Vikarierande ledamot
Josefin Heed
Hela Sverige ska leva
072-706 88 60

Ledamot
Lisa Karlsson
Jordbruksverket
036-15 51 26

Ledamot
Örjan Brinkman
Sveriges konsumenter
070-257 50 14

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU