Landsbygdsnätverket

Kontakt

Har du frågor om det svenska eller om det europeiska landsbygdsnätverket? Kontakta Landsbygdsnätverkets kansli via e-post eller ta direkt kontakt med någon av kanslirepresentanterna..

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson, verksamhetsledare

Tel: 036-15 51 04

Maria leder Landsbygdsnätverkets arbete.

Nils Lagerroth

Nils Lagerroth, samordnare,
stf verksamhetsledare

Tel: 036-15 62 15

Nils är kansliets representant i arbetsgrupperna Gröna näringar och Integration. Nils arbetar även med nomineringen av ullbaggar och landsbygdsgalan.

Beata Allen

Beata Allen, samordnare

Tel: 036-15 59 28

Beata är kansliets representant i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling. Beata ansvarar också för regionala och nationella nätverksträffar inom lokalt ledd utveckling.

Magnus Nordgren

Magnus Nordgren, samordnare

Tel: 036-15 58 67

Magnus är kansliets representant i arbetsgruppen Service i landsbygder och ansvarar för nätverket för landsbygdsutvecklare i kommun, region och länsstyrelse. Han är också ansvarig för arbetet inom Landsbygdsnätverkets inriktning Fiske och Vattenbruk.

Inger Pehrson, samordnare EIP-Agri

Tel: 072-977 59 01

Inger är ansvarig för Landsbygdsnätverkets arbete med EIP-Agri och det nationella innovationsnätverket, liksom för kontakterna med EIP-Agri Service Point och andra EU-länders supportverksamhet. Inger ingår också i och samordnar innovationssupporten som hjälper de som vill söka innovationsstöd.

Hans Olof Stålgren

Tel: 036-15 62 16

Hans-Olof är kanslirepresentant i den tematiska arbetsgruppen för Unga i landsbygdsutveckling. Han är också kontaktperson för frågor som rör internationell samverkan och har ett särskilt ansvar i arbetet med att stödja leadergruppernas transnationella samarbetsprojekt och arbetar även med EU:s strategi för Östersjöregionen. Där har han genom Jordbruksverket ett ansvar som policysamordnare (PAC) för fiske och vattenbruk. I den rollen är Hans-Olof även medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Fiske och Vattenbruk.

Eva Sundberg

Eva Sundberg, projektledare MATtanken

Tel: 073-23 25 570

Eva är projektledare för projektet MATtanken.

Ulrika Holmgren, samordnare

Tel: 036-15 52 08

Ulrika är kansliets representant i Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling.

Suzanne Printzell

Suzanne Printzell, administratör

Tel: 036-15 62 13

Suzanne ansvarar för konferens- och mötesadministration. Hon bistår med administration vid nomineringen av ullbaggar, administrerar nätverkets medlemsregister samt kontaktuppgifter.

Marie Söderström

Marie Söderström, administratör

Tel: 036-15 50 98

Marie ansvarar för fakturor och utbetalningar och inhämtning av uppgifter inför prövning av nya medlemmar i nätverket.

Ingrid Whitelock, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 59 09

Ingrid är redaktör för podden Landet. Hon ansvarar för EIPs nyhetsbrev och arbetar med vår kommunikationsstrategi och grafiska produktioner. Ingrid jobbar också med kommunikationsfrågor för arbetsgrupperna Gröna näringar, EIP Agri, Klimat och Ung i gröna näringar.

Tobias Henning

Tobias Henning, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 60 95

Tobias är kommunikationssamordnare för projektet MATtanken. Han är också kontaktperson i kommunikationsfrågor för den tematiska gruppen Fiske och Vattenbruk.

Sara Uddemar

Sara Uddemar, kommunikationssamordnare

Tel: 036-15 63 07

Sara ansvarar för webbinarieserien Landet lär. Hon arbetar också med kommunikationsfrågor i arbetsgrupperna Integration, Unga i landsbygdsutveckling och Lokalt ledd utveckling.

Ska du skicka fakturor, post eller besöka oss?

 

Fakturor

Fakturering ska ske som e-faktura och följande fakturaadress ska anges:
Statens Jordbruksverk
FE 60
838 73 FRÖSÖN

Ange referensnummer 10106 i fakturahuvudet. Betalningsvillkor 30 dagar. Faktureringsavgift eller liknande administrativa avgifter får inte tas ut.

Här kan du läsa om e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du knappa din faktura på gratistjänsten Fakturaportalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Adress för koppling: Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Org.nr: 202100-4151
BG: 5693-2486

Post

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
551 82 Jönköping

Paket och större försändelser:

Jordbruksverket
Ref: Landsbygdsnätverkets kansli
Gjuterigatan 4
553 18 Jönköping

Besöksadress:
Vallgatan 8, Jönköping 

Besöksadress
Landsbygdsnätverkets kansli Vallgatan 8, Jönköping

Kontakt
036 – 15 50 00
Skicka e-post


Logotype EU